Az Ön böngészője nem támogatja a JavaScriptet. Kérem kapcsolja be a böngésző beállításaiban!
Adatvédelmi nyilatkozat, Adatkezelés

Adatkezelés

Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató

Tájékoztatónk azt a célt szolgálja, hogy az ellátás során megadott egészségügyi és személyes adatai kezelésével és védelmével kapcsolatos minden fontos információt megismerhessen.
A személyes adatok kezelésénél betartjuk a jogszabályi előírásokat, biztosítjuk az adatok zárt kezelését, melyek módjáról és szabályszerűségéről bármikor tájékoztatást adunk. A hatályos Adatkezelési törvény és a vonatkozó jogszabályok előírásait betartjuk, és ez alapján fenntartjuk a jogot arra, hogy az esetleges törvényi változtatások miatt ezt bármikor előzetes tájékoztatás nélkül betartsuk.

Az Adatkezelő
Név: Dr. Goodwin Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1064 Budapest, Bajza utca 54. I/1.
Központi e-mail: info@drgoodwin.hu
weblap: www.drgoodwin.hu
Elérési telefonszám: +36 1 6005040
Adatvédelemért felelős személy: Hazai Anita Éva ügyvezető.
Az adatvédelmi szabályzat kidolgozója és felelős kezelője: Takács Krisztina adatvédelmi tisztviselő (dpo@drgoodwin.hu).
A szabályzat hatályba lépésének dátuma: 2019. december 18.

Az adatvédelmi szabályzat kizárólag ezen intézmény vonatkozásában használható és engedély nélkül részben vagy egészében máshol való felhasználása a tulajdonos engedélye nélkül kizárt.

Az adatkezelés során alkalmazott jogszabályok
Az egészségügyi szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódóan az alábbi jogszabályokat alkalmazzuk
Az európai parlament (eu) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,
egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.)
az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.

Az adatkezelés során alkalmazott irányelvek:
– Célhoz kötöttség elve
– Arányosság, szükségesség és adattakarékosság elve
– Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve
– Pontosság és naprakészség elve
– Integritás és bizalmasság jelleg elve
– Elszámoltathatóság elve

Az adatkezelő szervezeti egységei, az adatok felhasználási helyei
Tevékenységünkből adódóan több szervezeti egységgel rendelkezünk, az adatok szabályos felhasználásáról elkülönítve egyenként rendelkezünk.
Ezen szabályzat minden egységünkre vonatkozik.
Szervezeti egységeink:
– Járóbeteg ellátás
– Recepció
– Fekvőbeteg ellátás külső helyszínen
– Gazdasági és igazgatósági részleg
– Humán és munkaügyi részleg
– Pénzügy és könyvelés
– Marketing

Kiemelt adatkezelési területeink
Egészségügyi szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó adatkezelés
Az Adatkezelőnek, mint egészségügyi szolgáltatónak adatkezelési kötelezettsége van. Intézményünk jellegéből fakadóan az érintettek önkéntes alapon fordulnak hozzánk, így a személye adatok megadása is önkéntes alapon történik, és így beleegyezésnek minősülnek a szabályozott felhasználáshoz.
A megadott és így általunk kezelt adatok a következők:
– családi és utónév
– születési név
– leánykori név
– születési hely és idő
– édesanya neve
– lakóhely
– esetleges tartózkodási hely
– társadalombiztosítási azonosító jel /TAJ/
– telefonszám
– e-mail cím

Fentieken kívül az alábbi területeken kiegészítésként még az alábbi adatokkal egészíthető ki a fenti felsorolás:
Orvosi ellátással kapcsolatban:
– az anamnézishez szükséges adatok a kezelő orvos belátása szerint /előzmények, családi háttér, esetleges érzékenységek, allergiák, stb./
– Értesítendő hozzátartozók elérhetősége

Nem orvosi ellátással kapcsolatban:
– munkaviszony létesítéséhez szükséges okmányok, bizonyítvány másolatok
– más gazdasági szereplőkkel kapcsolatosan szerződések és egyéb iratok

Marketing tevékenységgel kapcsolatban:
– e-mail címek a hírlevelekhez kapcsolódó adatbázishoz történő felhasználáshoz

Számlázási tevékenységgel kapcsolatban:
– a partner adószáma
– a partner bankszámlaszáma
– a páciens egészségpénztári azonosítója

Fentieken kívül csak hatósági felszólításra szolgáltatunk ki bármilyen adatot, de itt is ügyelünk a szabályszerűségre (igazolt kérés, átadásban csak jogosult személyek részvétele, az adattovábbítás szabályszerűsége).
Az adatokat megadó személyek bármikor tájékoztatást kérhetnek a személyes adataik kezeléséről, és jogosultak arra, hogy személyes adataikat frissítsék, módosítsák, illetve kérhetik azok törlését, kivéve az egyéb törvényileg szabályozott megőrzési kötelezettséget előíró törvények, illetve rendelkezésekben szabályozottak, például munkaügyi adatok.

Az adatkezelés időtartama
Az egészségügyi dokumentációt – a képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételek és az arról készült leletek kivételével – 30 évig; – a zárójelentést 50 évig; – a képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételt 10 évig; – a felvételről készített leletet 30 évig kell megőrizni, a vények kötelező tárolás ideje 5 év.
A nem egészségügyi dokumentációk megőrzésének ideje:
– könyvelési és számlázási dokumentációk a mindenkor hatályos Számvitel és Adózás rendjéről szóló e törvények szerint általában 10 év,
– a munkaügyi és HR dokumentumok megőrzése a társaság működésének befejezéséig kötelező
Az egyes dokumentumok megsemmisítése a megsemmisítéskor hatályos jogszabályoknak megfelelő módon és a megszabott határidők szerint történik, zárt rendszerben kizárólag az intézmény keretein belül, a megsemmisítés teljes garantálásával, iratmegsemmisítő használatával.

Az adatkezelés során igénybe vett külső adatfeldolgozók adatai
Ezek igénybevételéhez nem szükséges az érintett előzetes beleegyezése, de tájékoztatása kötelező.
Tekintettel arra, hogy a szerződéses partnerek változhatnak, így a szabályzatban név szerint nem említjük őket, de kérésre ezekről bármikor tájékoztatást adunk.
Ezek a szolgáltatók a következők lehetnek:
– laborok
– külső diagnosztikai szolgáltatók
– külső egészségügyi szolgáltatók
– informatikai szolgáltatók
– marketing szolgáltatók
Valamennyi külső szolgáltató bevonásakor az alábbi pontokat szabályozzuk és a tevékenység végrehajtásakor betartjuk. Ezek különösen a következők:
– minden esetben bekérjük a szolgáltató saját szabályzatát
– az adatok átadásakor amennyiben az elektronikusan történik, ügyelünk az adathordozók biztonságára
– amennyiben az adatátadás papíron történik, úgy ügyelünk arra, hogy illetéktelen személy kezébe ne kerüljön
– kizárólag csak az adott tevékenységhez szükséges adatokat adjuk át
– minden esetben nyomon követhető az átadás ténye, amennyiben ez nagyobb mennyiséget jelentene, akkor arról külön feljegyzést készítünk.

Hírlevél szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés
A hírlevélre regisztráló természetes személy, továbbiakban az Érintett a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy az Adatkezelő reklámajánlataival és egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott e-mail címen. vagy telefonszámon megkeresse.
Az egyéb küldemények kizárólag marketing és promóciós célúak lehetnek, és nem tartozhat közé semmilyen orvosi jellegű javaslat, mely alapján a páciens esetleges öngyógyítás végzésével esetlegesen károsíthatja saját vagy környezetének egészségi állapotát.
Továbbá nem reklámozhat, illetve nem ajánlhat semmilyen gyógyszernek minősülő készítményt.
Az Érintett kétféle módon adhat beleegyezést a hírlevelek megküldéséhez,
Ez a hozzáárulás önkéntesen és bármikor visszavonhatóan történik.
1. Egy megjelölt jelzés bejelölésével adhatja meg hozzájárulását az önként rendelkezésre bocsátott személyes adatainak kezeléséhez.
2. Konkrét kezeléshez fűződő regisztrációkor szintén bejelöli a beleegyezést kérő sort, vagy jelzést.
Az Érintett korlátozás és indoklás nélkül ingyenesen – közvetlenül a hírlevélből, vagy az Adatkezelőhöz címzett írásos megkereséssel, bármikor leiratkozhat a hírlevélről.

Az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre
Tájékoztatás az aktuális szolgáltatásokról, esetlegesen egyéb a tevékenységünkhöz kapcsolatos szolgáltatásokról, eszközökről, illetve ezekhez kapcsolatos tanácsok.
Ehhez felhasznált személyes adatok:
vezetéknév, keresztnév, e-mail cím
Érintettek köre:
A hírlevélre feliratkozó természetes személyek
Az adatkezelés időtartama:
Az Adatkezelő a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig kezeli a megadott személyes adatokat.
Ezen adatok külön kezelendők az egyéb orvosi jellegű tevékenységhez köthető adatoktól, így amennyiben a hírlevélről leiratkozik a páciens, abban az esetben csak az ehhez szolgáló adatai törlődnek, de az orvosi tevékenységhez szükséges adatai változatlan formában őrződnek tovább.
Az adatkezelő felelősséget vállal arra, hogy az adatokat egy zárt rendszerben kezeli, idegen személynek ki nem szolgáltatja és csak a jogosult személyek kezelhetik.

Kamerarendszerekre vonatkozó szabályozás
Kamera kizárólag az utcáról történő beléptetéshez kerül felszerelésre és képe semmilyen módon nem kerül rögzítésre.

Tájékoztatás a honlapon felhasznált cookiekról /sütikről
A cookie (süti) egy kisméretű adatfájl, adategyüttes, amely egy weboldal meglátogatása, böngészése során kerül az azt megnyitó eszközére (számítógépére, telefonjára, táblagépére).
A sütik többféle célt szolgálhatnak. Leggyakrabban a felhasználói élmény növelése, továbbá célzott reklámok elhelyezése érdekében gyűjtenek adatokat a meglátogatott weboldal használatáról, látogatottságáról.
A cookie-k nem alkalmasak egy weboldal látogatójának személy szerinti azonosítására, kizárólag a látogató eszközének (számítógépének, telefonjának, táblagépének) felismerésére. Nem alkalmasak programok vagy vírusok futtatására sem.
Társaságunk az alábbi, általunk működtetett honlapon alkalmaz sütiket:
www.drgoodwin.hu

Társaságunk a saját weblapja vonatkozásában az alábbi, harmadik féltől származó külső sütiket alkalmazza, azaz olyan cookie-kat, amelyeket nem a mi, hanem egy külső szolgáltató hozott létre.

Google Ads cookiek
ezek a weblapunkon történő látogatás során gyűjtenek adatokat, ilyen lehet egy adott területen való keresés. Remarketing célúak és hozzásegítik ahhoz a felhasználót, hogy más weblapokon célzottan ilyen jellegű hirdetések jelenjenek meg.

Google Analytics cookiek
Ezeket az adatokat a honlapunkon való látogatottság alapján belső felhasználású statisztikák, elemzések elkészítéséhez használjuk fel.

Facebook és Instagramm cookiek
Ezeket szintén az oldalak látogatottságához fűződően használjuk fel, ezek segítségével a felhasználó hozzásegíti, hogy más weblapokon célzottan ilyen jellegű hirdetések jelenjenek meg.

A sütik (cookiek) felhasználása és tárolási ideje
A nevesített sütik a Dr. Goodwin weblapjainak látogatása során adott engedéllyel, azaz a felhasználó hozzájárulásával kerülnek elhelyezésre a böngészésre használt eszközén. Élettartamuk változó, de legkésőbb az elhelyezésüket követő 2 év elteltével önműködően törlésre kerülnek. Ugyanakkor a felhasználó a sütiket bármikor törölheti, illetve beállíthatja böngészőjét úgy, hogy a sütik alkalmazását tiltsa. Az alábbi linkeken megismerhetjük a cookie-k törlését, illetve tiltását a leggyakrabban használt böngészők esetében:
Google Chrome
Firefox
Microsoft Internet Explorer

Mivel a böngészők általánosak, ezért nem részletezzük a fenti tételeket részletesen.

Adatfeldolgozók

Az általunk kezelt adatok egy részét külsős adatfeldolgozó segítségével dolgozzuk fel. Ezen adatfeldolgozók adatai a következők:

a Flexi Medical Hungary Kft.
Számlázás, Orvosi és Páciensadatok kezelése

székhely: 1027 Budapest, Tölgyfa u. 28.
cégjegyzékszám: 01-09-991891
adószám: 24131140-2-41
tényleges adatkezelés címe:
1027 Budapest, Tölgyfa u. 28.
internetes elérhetőségei (és a vonatkozó tényleges adatkezelések webhelyei):
https://www.flexi-dent.hu/
https://www.facebook.com/flexident/
telefonszám: 061-792-1234
e-mail: sales@felxi-dent.hu
önállóan képviseli: Friss Tamás ügyvezető
adatvédelmi tájékoztató: https://www.flexi-dent.hu/uploads/files/flexi-medical-hungary-kft-adatvedelmi-es-adatbiztonsagi-szabalyzata.pdf

Google
Google Email, Drive, Táblázatok, Dokumentumok különböző céges dokumentációk tárolására.

Google LLC
Székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States
Telefonszám: 650-253-0000
Weboldal: www.google.com, www.google.com/gmail, www.google.com/drive, www.google.com/spreadsheets/about, www.google.com/docs/about,

SalesAutopilot Kft.
Hírlevélküldés, CRM szolgáltatás, értékesítési, és jelentkezési űrlapok feldolgozása
Székhely címe: 1016 Budapest, Zsolt utca 6/C. IV. em. 4.
Adószám: 25743500-2-41
Közösségi adószám: HU25743500
Cégjegyzékszám: Cg. 01 09 286773
Ügyvezetők: Csepregi Balázs és Khauth György (önálló cégjegyzésre jogosultak)
weboldal: https://www.salesautopilot.hu/

SMS küldő szolgáltatás
Bip Communications Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
Székhely: 1134 Budapest, Bulcsú utca 23. b. ép. III. em. 8.
Cégjegyzékszám: 01 09 947432
Telefonszám: +36-30/493-7166
Weboldal: https://sms.bipkampany.hu/

BIP kampány
SMS küldő szolgáltatás

Bip Communications Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
Székhely: 1134 Budapest, Bulcsú utca 23. b. ép. III. em. 8.
Cégjegyzékszám: 01 09 947432
Telefonszám: +36-30/493-7166
Weboldal: https://sms.bipkampany.hu/

Facebook
Hirdetések és céges oldal

Facebook Inc
Székhely: 1601 Willow Rd MENLO PARK   CA   94025-1452
Telefonszám: +1650.6187714
Weboldal: www.facebook.com

Könyvelő
Számlák, teljesítésigazolások, és hasonló bizonylatok

Hagymási Eszter
Székhely: 2162 Őrbottyán, Bartók Béla utca 43.
Adószám: 66475677-1-33

Simple
Fizetési szolgáltatás bankkártyás fizetéshez

OTP Mobil Kft.
Székhely: 1143 Budapest, Hungária körút 17-19.
Cégjegyzékszám: 01 09 868837
Telefonszám: +36 1 776-6901
Weboldal: https://www.simple.hu/fooldal/

Számlázz.hu
KBOSS.hu Kft.
Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.
Cégjegyzékszám: 01-09-303201
Telefonszám: +3630 35 44 789
Weboldal: https://www.szamlazz.hu/szamla/main

Adatvédelmi hatósági eljárás
Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 061-391-1400
Fax: 061-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: https://www.naih.hu

Adatvédelmi incidens kezelése
Adatvédelmi incidens olyan sérülés, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezhet.

Az adatvédelmi incidensek megelőzése, kezelése, a vonatkozó jogi előírások betartása a Társaság vezetőjének feladata.
Az informatikai rendszereken naplózni kell a hozzáféréseket és hozzáférési kísérleteket.

Amennyiben a társaság ellenőrzésre jogosult munkavállalói a feladataik ellátása során adatvédelmi incidenst észlelnek, haladéktalanul értesíteniük kell a Társaság vezetőjét. A Társaság munkavállalói kötelesek jelenteni a Társaság vezetőjének, vagy a munkáltatói jogok gyakorlójának, ha adatvédelmi incidenst, vagy arra utaló eseményt észlelnek.

Adatvédelmi incidens bejelenthető a Társaság központi e-mail címén, telefonszámán. Adatvédelmi incidens bejelentése esetén az adatvédelmi tisztviselő megvizsgálja a bejelentést, ennek során azonosítani kell az incidenst, el kell dönteni, hogy valódi incidensről, vagy téves riasztásról van szó. Meg kell vizsgálni és meg kell állapítani a következőket:
a. az incidens bekövetkezésének időpontját és helyét,
b. az incidens leírását, körülményeit, hatásait,
c. az incidens során érintett adatok körét, számosságát,
d. az érintett adatokkal érintett személyek körét,
e. az incidens elhárítása érdekében tett intézkedések leírását,
f. a kár megelőzése, elhárítása, csökkentése érdekében tett intézkedések leírását.

Adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén az érintett rendszereket, személyeket, adatokat be kell határolni és el kell különíteni és gondoskodni kell az incidens bekövetkezését alátámasztó bizonyítékok begyűjtéséről és megőrzéséről. Ezt követően lehet megkezdeni a károk helyreállítását és a jogszerű működés visszaállítását. Az adatvédelmi incidensekről nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, az adatvédelmi incidens körülményeit, hatásait, az adatvédelmi incidens orvoslására megtett intézkedéseket, és az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Profilozás

Az Adatkezelő nem végez a látogatók / regisztrálók viselkedése, érdeklődési köre, vagy általuk magadott egyéb adat alapján profilozást, és nem alkalmaz automata ajánlatalkotást, besorolást vagy döntéshozatalt.
Weboldalunk látogatóinak beazonosítása nem célunk, és nem is teszünk ezügyben lépéseket.
Természetesen bármikor leiratkozhat listánkról – ez esetben fizikálisan is töröljük az Önről tárolt adatokat minden rendszerünkből.
Illetve bármilyen szolgáltatásunkat igénybe veheti anélkül is, hogy reklámtartalmú e-mailjeinkre feliratkozna.

Alapelveink

Társaságunk az adatkezelése során alábbi alapelveket követi:

  • a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintettek számára átláthatóan kezeljük;
  • a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük, azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon;
  • az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak;
  • társaságunk minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek. A pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük;
  • a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy azok csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyenek azonosíthatók;
  • megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

A lényeg érthetően: Minden tőlünk telhetőt megteszünk azért, hogy biztonságosan és jogszerűen kezeljük az Ön adatait.